TULIREX PLUS

Ingredient

  • Adusa 200mg, Yasti 150mg,
  • Kantakari 120mg, Bibhitaka 100mg,
  • Banafsha 50mg, Tvak 50mg,
  • Bharangi 40mg, Pippali 30mg,
  • Tulasi 20mg, Haridra 20mg,
  • Kalimirch 10mg, Sunthi 10mg,
  • Akarakarabha 10mg, Kankola 10mg & Navsar 15mg Cough Syrup

Available in

  • Syrup

Price

Unit Price
1 X 100 ML 70.00